Wet Arbeidsmarkt in Balans: wat houdt dit in?

Als werkgever of werknemer gaat u vanaf 1 januari 2020 te maken krijgen met nieuwe regels omtrent ontslag en arbeidscontracten. Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van deze nieuwe regels in het arbeidsrecht, zodat u zich hier tijdig op kunt voorbereiden. Lees verder om te ontdekken welke veranderingen de Wet Arbeidsmarkt in Balans met zich meebrengt en wat deze voor u zullen betekenen.

Waarom WAB?


Er zijn steeds meer werknemers met een flexibel contract, maar werknemers met een vast contract hebben meestal meer rechten en betere arbeidsvoorwaarden. Het doel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans is om deze verschillen kleiner te maken door flexibele werknemers, zoals payrollmedewerkers en oproepkrachten, meer zekerheid te bieden en het aantrekkelijker te maken voor werkgevers om hen vaste contracten aan te bieden.

Veranderingen bij de invoering van de WAB

Op 1 januari 2020 zullen de volgende veranderingen ingevoerd worden onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans:

• WW-premie vaste en flexibele contracten. De WW-premie voor werknemers met een vast contract gaat omlaag, zodat deze lager ligt dan de WW-premie voor werknemers met een flexibel contract. Hierdoor wordt het aantrekkelijker gemaakt voor werkgevers om hun werknemers een vast contract aan te bieden.
• Nieuwe ontslaggrond. Deze nieuwe mogelijkheid voor ontslag, de cumulatiegrond, betekent dat een werknemer ontslagen kan worden als omstandigheden uit verschillende ontslaggronden samen een redelijke ontslaggrond vormen. Werkt u in Dordrecht of omgeving en wilt u weten wat dit voor u betekent? De advocaten van Dordt-Recht adviseren u hier graag over.
• Transitievergoeding bij ontslag. Onder de WAB heeft een werknemer vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding bij ontslag.
• Ketenregeling tijdelijke contracten. Werknemer en werkgever kunnen in maximaal drie jaar drie tijdelijke contracten aangaan. Wordt er hierna weer een contract aangegaan, dan is dit automatisch een vast contract.
• Rechtspositie payrollwerknemers. Vanaf 2020 krijgen nieuwe payrollwerknemers dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als de werknemers die bij het bedrijf in dienst zijn.
• Minimale oproeptermijn oproepkrachten. Werkgevers moeten oproepwerknemers minimaal vier dagen van tevoren oproepen en bovendien het loon ook uitbetalen als de oproep minder dan vier dagen van tevoren wordt afgezegd.

Wilt u graag dat een advocaat uw nieuwe contracten beoordeelt of heeft u een ander vraagstuk omtrent arbeidsrecht in Dordrecht of omgeving? Neem dan contact op met Dordt-Recht.

0
Feed

Schrijf een reactie