Wat is strafrecht?

Wordt u verdacht van een misdrijf of bent u het slachtoffer en heeft u hiervan aangifte gedaan? Dan kunt u te maken krijgen met strafrecht. De strafrechter bepaalt op basis van het bewijs en de zitting of de verdachte schuldig is en welke straf hierbij hoort. Voorbeelden van misdrijven zijn seksueel misbruik, diefstal en valsheid in geschrifte. Is er sprake van een overtreding, zoals openbaar dronkenschap, vandalisme of door rood rijden, dan wordt de zaak meestal behandeld door een kantonrechter. Hier leest u meer over strafrecht en hoe een strafprocedure gewoonlijk verloopt.

Wanneer krijgt u te maken met strafrecht?

U kunt te maken krijgen met strafrecht als slachtoffer, als verdachte of als getuige.
• Als slachtoffer. Als u aangifte doet van een misdrijf en er een verdachte wordt gevonden, start het strafproces. Tijdens dit proces heeft u verschillende rechten: recht op informatie over het strafproces, spreekrecht, het recht op steun tijdens de zitting, en het recht om een schadevergoeding te vragen. In sommige gevallen mag u ook processtukken bekijken en eventueel toevoegen.
• Als verdachte. Als u verdacht wordt van een misdrijf, ontvangt u een dagvaarding waarin staat waar en wanneer u voor de strafrechter moet verschijnen. U heeft altijd het recht om een advocaat in te schakelen, zoals de strafrechtadvocaat van Dordt|Recht Advocaten in Dordrecht. Ook als verdachte hebt u recht op informatie over uw rechten en de processtukken. Daarnaast heeft u zwijgrecht en krijgt u aan het einde van de strafzitting het laatste woord. U bent onschuldig totdat de rechter (of een strafbeschikking) u schuldig heeft verklaard.
• Als getuige. U kunt per brief als getuige opgeroepen worden. U bent dan verplicht om te verschijnen en een getuigenverklaring af te leggen. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als u bedreigd bent, kan hiervan worden afgezien. U moet dit bespreken met de officier van justitie of de rechter.

Over strafprocedures
Er zijn verschillende strafprocedures, die onder andere afhankelijk zijn van de leeftijd van de verdachte. Hoe lang een strafprocedure duurt wisselt sterk, en hangt bijvoorbeeld af van hoe complex de zaak is, of er veel getuigen gehoord moeten worden en of er veel onderzoek door deskundigen plaats moet vinden. In het algemeen wordt ernaar gestreefd om binnen twee jaar een uitspraak te hebben. HIerna kan de veroordeelde eventueel nog in hoger beroep gaan.

Heeft u nog vragen over strafrecht of zoekt u een ervaren strafrechtadvocaat in de regio Dordrecht? Neem meteen contact op met Dordt|Recht Advocaten.

0
Feed

Schrijf een reactie