Civel recht

Wanneer heeft u te maken met civiel recht?

Civiel recht draait om alle zaken tussen burgers onderling, tussen organisaties/ondernemingen onderling en tussen particulieren en organisaties/ondernemingen. Het civiel recht is grotendeels vastgelegd in het Nieuw Burgerlijk Wetboek dat sinds 1992 in gebruik is. Hierin staat het civiel recht overzichtelijk vastgelegd om bijvoorbeeld de rechtszekerheid te bevorderen. Hier leest u meer over de zaken die onder civiel recht vallen en de twee verschillende procedures.

Zaken die onder civiel recht vallen


Heeft u te maken met een overeenkomst die niet goed wordt nagekomen? Heeft u een conflict met uw buren, bijvoorbeeld vanwege geluidsoverlast? Of heeft u problemen met uw huurder of verhuurder, of uw werknemer, of werkgever? In deze gevallen krijgt u te maken met civiel recht. Andere zaken die hieronder vallen zijn faillissement, (geld-)vorderingen, arbeidszaken, nakoming van overeenkomsten en dergelijke. Civiele zaken worden behandeld door een civiele rechter en in de volgende gevallen door een kantonrechter:

• Huurzaken
• Arbeidszaken
• Consumentenkoopzaken
• Civiele zaken met een waarde tot € 25.000
• Consumentenkredietzaken tot € 40.000

Civiele procedures

Binnen het civiel recht kunt u te maken krijgen met twee verschillende civiele procedures: de dagvaardingsprocedure en de verzoekschriftprocedure.

• Dagvaardingsprocedure
Bij een dagvaardingsprocedure brengt de ene partij (de eiser) een dagvaarding uit tegen de andere partij (de gedaagde). In de dagvaarding staat omschreven wat de eiser van de gedaagde eist, op welke gronden dit rust, en hoe en binnen welke termijn de gedaagde hierop kan reageren. Een gerechtsdeurwaarder overhandigt de dagvaarding aan de gedaagde, omdat de eiser moet kunnen aantonen dat de gedaagde de dagvaarding op tijd heeft ontvangen.

• Verzoekschriftprocedure
Bij deze gerechtelijke procedure wordt een verzoekschrift ingediend bij een rechtbank. Er is dus geen sprake van een dagvaarding. De verzoekschriftprocedure komt sinds 1 juli 2013 niet alleen in het civiel recht, maar ook in het bestuursrecht voor. De verzoeker vraagt in het verzoekschrift aan de rechter om een beslissing te nemen in een zaak tussen de verzoeker en de verweerder. De verzoekschriftprocedure wordt vooral gebruikt bij zaken omtrent het arbeidsrecht en het personen- en familierecht.

Rechtshulp van een ervaren jurist

Als u een dagvaarding hebt ontvangen of zelf een dagvaardings- of verzoekschriftprocedure wilt beginnen, is het een goed idee om een ervaren jurist in te schakelen. Hij of zij zal samen met u de juiste aanpak bepalen om het voor u best mogelijke resultaat te behalen. Als u in Dordrecht of omgeving woont, kunt u hiervoor terecht bij Dordt|Recht Advocaten. Wij kunnen u uitgebreid adviseren en helpen met bemiddelen, procederen en onderhandelen. Ook zullen wij natuurlijk de benodigde juridische documenten opstellen.

Heeft u vragen over civiel recht of zoekt u een gespecialiseerde advocaat in regio Dordrecht? Neem dan meteen contact op met Dordt|Recht Advocaten.

0
Feed

Schrijf een reactie