Toerekenbare tekortkoming en schade

In principe dient iedereen in Nederland zijn eigen schade te dragen. Maar wat als de schade door iemand anders veroorzaakt is? In sommige gevallen kunt u dan een schadevergoeding claimen. Advocatenbureau Dordt|Recht legt u graag meer uit over schadeclaims en wanneer er sprake is van wettelijke of contractuele aansprakelijkheid.

Wanneer kunt u een schadevergoeding claimen?

Er zijn verschillende grondslagen voor schadeclaims binnen het Nederlandse recht: wettelijke aansprakelijkheid en contractuele aansprakelijkheid, daarnaast kan een schadevergoedingsplicht ontstaan uit een onrechtmatige daad. Alleen als aan de vereisten van een van deze grondslagen wordt voldaan, kan een vergoeding gevorderd worden. De hoogte van deze vergoeding bestaat uit vermogensschade en in sommige gevallen ander nadeel.


  • Vermogensschade is de volledige vergoeding van de werkelijk geleden schade. Hier wordt een eventueel voordeel dat de schade u heeft opgeleverd vanaf getrokken. Ook als er sprake is van eigen schuld door de benadeelde, wordt de schadevergoeding verminderd.
  • Ander nadeel is immaterieel leed. Deze emotionele schade wordt alleen vergoed als dit wettelijk bepaald is.


Wettelijke aansprakelijkheid
Iemand vervuilt een stuk grond, er gaat een voetbal door uw ruit of iemand rijdt tegen uw geparkeerde auto – dit zijn voorbeelden van onrechtmatige daden. De onrechtmatige daad is de bekendste vorm van wettelijke aansprakelijkheid. Hier is sprake van als de daad daadwerkelijk onrechtmatig (in strijd met het recht) kan worden genoemd en aan de dader toegerekend kan worden. Ook moet er een duidelijk causaal verband tussen daad en schade zijn. Of er sprake was van opzet is hierbij irrelevant. Tenslotte is er sprake van een relativiteitsvereiste. Dit houdt in dat de door de daad geschonden norm bescherming moet bieden tegen de geleden schade.


Contractuele aansprakelijkheid
Als meerdere partijen een overeenkomst aangaan, zijn zij contractueel verplicht de gemaakte afspraken na te komen. Gebeurt dit niet, dan is er sprake van tekortkoming. Deze tekortkoming geeft alleen recht op een schadevergoeding als de tekortkoming toerekenbaar is. Dit is het geval als de wederpartij schuldig is en er geen sprake is van overmacht of bijvoorbeeld een rechtshandeling. Eerst moet de wederpartij een ingebrekestelling ontvangen, waarna deze partij alsnog de gelegenheid heeft zijn verplichtingen na te komen. Doet deze dat niet, dan kunt u een schadevergoeding vorderen, mits er geen sprake is van een exoneratiebeding in het contract.


Juridische hulp bij schadeclaims
Een schadeclaim kan voor beide partijen grote financiële gevolgen hebben. Het is daarom verstandig om een deskundige advocaat in te schakelen die de beste uitkomst voor u kan realiseren – of u nu schade wil verhalen als benadeelde of u zelf schade veroorzaakt hebt.

Heeft u te maken met een schadeclaim als benadeelde of als schuldige en woont u in Dordrecht of omgeving? Dordt|Recht Advocaten biedt u graag juridisch advies. Neem vrijblijvend contact met ons op.

0
Feed

Schrijf een reactie