Een kind erkennen

Biologisch vaderschap betekent niet automatisch dat u juridisch vader van een kind is. In sommige gevallen zult het kind moeten erkennen om de juridische vader te worden. Wat betekent erkenning precies en waar krijgt u mee te maken als u een kind wil erkennen maar de moeder daar geen toestemming voor geeft? Dordt|Recht Advocaten uit Dordrecht legt het u hier uit.

Wat houdt erkenning in?

Erkenning van een kind houdt in dat u de juridische vader (of meemoeder) van het kind wordt. Dit doet u bij de gemeente waar het kind is geboren en kan alleen met toestemming van de moeder van het kind. Pas op: een kind aangeven is niet het zelfde als een kind erkennen. Als u als biologisch vader de geboorte van een kind heeft aangegeven bij de gemeente wordt u daarmee geen juridisch vader. Dat wordt u alleen door het kind te erkennen.

Door erkenning komt er een familierechtelijke afstammingsbetrekking tot stand en dat betekent dat vader en kind een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar hebben. Als juridisch vader bent u onderhoudsplichtig tot het kind 21 jaar oud is, heeft u recht op omgang en informatie, en wordt het kind uw erfgenaam (en andersom). Door erkenning krijgt op dit moment echter nog niet automatisch gezag.


Hoe en wanneer kunt u een kind erkennen?
Als u op het moment van de geboorte getrouwd bent met de moeder of u een geregistreerd partnerschap met haar heeft, bent u volgens de wet automatisch de vader van het kind. Het maakt in dit geval niet uit of u de biologische vader bent of niet.

Is er geen sprake van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap, dan kunt u het kind erkennen bij de gemeente waar hij of zij geboren is. Daarvoor is niet vereist dat u biologisch vader bent. De moeder kan het kind door een ander dan de biologische vader laten erkennen. Als de biologische vader al gevraagd heeft het kind te mogen erkennen kan zo’n erkenning door een ander vernietigbaar zijn. U kunt een kind niet erkennen als hij of zij al twee (juridische) ouders heeft. Voor erkenning is toestemming van de moeder nodig. Als de moeder geen toestemming geeft kunt u vervangende toestemming vragen aan de rechtbank. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Als de moeder echt geen toestemming wil geven kan zij verweer voeren tegen het verzoek tot vervangende toestemming (eveneens via een advocaat).

Vernietiging van de erkenning
Als u als een kind erkend heeft waarvan u dacht de biologische vader te zijn maar achteraf blijkt dat dit toch niet het geval is kunt u in bepaalde situaties vragen om vernietiging van de erkenning. Ook dat moet via een advocaat.

Wilt u juridisch advies over het erkennen van een kind, het vragen of weigeren van vervangende toestemming voor erkenning of het vernietigen van de erkenning in de regio Dordrecht? Neem vrijblijvend contact op met Dordt|Recht Advocaten.

0
Feed

Schrijf een reactie