De nieuwe wet partneralimentatie

Een (echt)scheiding is niet alleen emotioneel erg zwaar, maar kan ook grote financiële gevolgen hebben. Als u een hoger inkomen heeft dan uw partner, heeft u ook na de scheiding een onderhoudsplicht en zult u partneralimentatie moeten betalen. Op 1 januari 2020 gaat de nieuwe wet partneralimentatie in. Dit betekent dat de kans bijzonder groot is dat u met de nieuwe regels te maken gaat krijgen. Lees verder voor meer informatie over de nieuwe regels wat betreft partneralimentatie en wat deze voor uw scheiding zullen betekenen.

Partneralimentatie: de nieuwe regels 


De voornaamste wijziging betreft de maximale duur van de partneralimentatie. Deze wordt namelijk flink ingekort van maximaal 12 jaar naar (in de meeste gevallen) maximaal 5 jaar. Bent u minder dan 10 jaar getrouwd geweest? Dan zal de duur van de partneralimentatie de helft van de duur van uw huwelijk worden. Bent u dus 6 jaar getrouwd geweest, dan zal de partneralimentatie 3 jaar duren.

Er zal de eerste 7 jaar een uitzondering blijven voor echtparen die langer dan 15 jaar getrouwd zijn geweest en waarbij de alimentatiegerechtigde 50 jaar of ouder is. Hij of zij heeft na de scheiding nog 10 jaar recht op partneralimentatie. Ook als er sprake is van kinderen onder de 12 jaar zijn de regels net even anders. De partneralimentatie duurt dan ten minste tot het jongste kind 12 jaar wordt. Let wel op dat deze nieuwe wetgeving alleen van toepassing is op de partneralimentatie en niet op de kinderalimentatie.

Hoe gaat u hiermee om?

Ten eerste: de wetgeving rond partneralimentatie is alleen van toepassing als u het oneens bent met uw partner en een van beiden naar de rechter stapt. Als u op een vriendschappelijke manier uit elkaar gaat, kunt u samen de duur en de hoogte van de parteralimentatie bepalen. Een mediator kan u helpen bij dit proces. In Dordrecht en omgeving kunt u hiervoor terecht bij Dordt-Recht. Wilt u liever een advocaat inschakelen? Ook dan kunt u bij ons terecht.

De nieuwe regels zijn bovendien alleen van toepassing op stellen die op of na 1 januari 2020 het verzoekschrift tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. Bent u al gescheiden of is uw echtscheiding nog niet rond, maar heeft u het verzoekschrift al ingediend? Dan blijven de huidige regels en afspraken rond uw partneralimentatie gelden. Als u wilt dat de oude regels blijven gelden voor uw partneralimentatie, bijvoorbeeld omdat u een veel lager inkomen heeft dan uw partner, moet u er dus voor zorgen dat uw verzoekschrift tot echtscheiding dit jaar nog door de rechtbank ontvangen wordt.

Wanneer heeft u een onderhoudsplicht?

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, bent u wettelijk verplicht elkaar financieel te onderhouden. Dit geldt ook na uw scheiding als het inkomen van u of uw partner te laag is om van te leven. In dit geval is er sprake van partneralimentatie. Bij het berekenen van de hoogte van de alimentatie wordt rekening gehouden met uw draagkracht. U heeft ook een onderhoudsplicht ten opzichte van uw (stief)kinderen tot deze 21 jaar oud zijn, maar dit valt onder de kinderalimentatie.

Wilt u meer weten over de nieuwe wetgeving omtrent partneralimentatie of wilt u meteen een ervaren mediator of advocaat inschakelen in de regio Dordrecht? Neem dan contact op met het team van Dordt-Recht.

0
Feed

Schrijf een reactie