Iedereen kan te maken krijgen met erfrecht

Erfrecht gaat over rechten en plichten bij de afhandeling van een nalatenschap. Juridisch gezien is erfrecht een complex rechtsgebied. Emotioneel gezien is erfrecht soms heftig door de combinatie van familie, geld en verdriet. Dat is lastig, zeker als er een conflict is of dreigt. Als uw rechten en plichten rond een nalatenschap niet duidelijk zijn – of als er een conflict is of dreigt te ontstaan – dan helpt
mr. Erica Benard u graag verder met advies of als advocaat in een gerechtelijke procedure.

Wie de erfgenamen van een overledene zijn, wordt in de wet of bij testament geregeld. De wet kent vier groepen erfgenamen. De eerste groep bestaat uit de echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen. Als deze groep ontbreekt, dan erven de personen uit de tweede groep (ouders, broers en zussen).
In een testament kan worden afgeweken van de in de wet genoemde erfgenamen. Er kunnen andere personen of bijvoorbeeld goede doelen als erfgenaam worden aangewezen. Het gevolg kan zijn dat de door de wet genoemde personen geen erfgenaam meer zijn: zij zijn dan onterfd.
In beide situaties – wel of geen testament – kunnen er uiteenlopende en complexe situaties ontstaan. Zeker als de overledene (ook) schulden nalaat.
Conflicten over nalatenschappen komen steeds vaker voor. Een belangrijke reden daarvoor is dat er steeds meer te erven valt. Ook het bestaan van diverse samenlevingsvormen kan de situatie ingewikkeld maken.

Belangrijke vragen na een overlijden

 • Ik ben erfgenaam, moet ik de nalatenschap aanvaarden?
 • Ik ben onterfd, wat nu?
 • Wat is de taak van een executeur?
 • Ik word onvoldoende geïnformeerd over een nalatenschap, wat kan ik doen?
 • Ik ben betrokken in een procedure over de nalatenschap, moet ik iets doen?
 • Het testament is kort voor het overlijden veranderd; kan dat zomaar?

Wanneer kunt u bij mr. Benard terecht?

U bent erfgenaam of u ontvangt een legaat. Of u ontvangt niets omdat u bent onterfd; dan kunt u als afstammeling een beroep doen op uw legitieme portie.

U bent benoemd als executeur en hebt vragen over de manier waarop die taak uitgevoerd moet worden. Of u krijgt te maken met een executeur en u vindt dat deze zijn taak niet goed uitvoert.

U bent advocaat, notaris, accountant of een andere professional die een specialistisch advies nodig heeft over een erfrechtelijk onderwerp, bijvoorbeeld als er een procedure aanhangig is of er een procedure moet worden gestart.

U wilt – voordat u naar de notaris gaat – eerst advies over do's en don'ts bij het opstellen van een testament.


Mr. Benard is geregistreerd bij VEAN (Vereniging van Erfrecht Advocaten Nederland)

Erfrechtelijke onderwerpen

Voor de volgende onderwerpen bent u bij mr. Benard aan het juiste adres:


 • Vernietiging van een testament
 • Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding en verwerping van een nalatenschap
 • Verdeling van een nalatenschap
 • Vereffening van een nalatenschap
 • Nalatenschap en onderneming
 • Legitieme portie (kindsdeel) en andere wettelijke rechten
 • Aanstelling, ontslag of taakuitvoering van een executeur en/of afwikkelingsbewindvoerder
 • Legaten
 • Wilsrechten
 • Testamentair bewind
 • Schenkingen/giften
 • Do's en don'ts bij het opstellen van een testament